Nakarinig ka na ba ng campaign na basura?
Nabalitaan mo na ba ang C5 na kalsada?
Yan ang tanong namin,
Maniniwala ka ba sa amin?

Ang sabi niya’y mapapag-aral ka nya?
Tutulungan daw tayong magka-trabaho?
At kanyang plano’y magka-bahay tayo?

Tunay nga bang galing ka sa hirap?
Totoo bang ika’y may malasakit?
Talaga bang may kakayahan
At hindi lang nag-asawa ng mayaman?

Tayo lamang ang magtatapos
ng ating kahirapan.