I received this nice and timely parody of Levi Celerio’s Ang Pasko ay Sumapit from an electronic mail group. The unknown author said this seems to be what’s playing in Jocjoc Bolante’s mind as of the moment:

ang Pasko ko’y sumabit
ngunit `di pa rin aawit
kahit sa magdamagang hearing
dahil, diyos ko, ako’y may feeling

kung ako ay magsiwalat
may tatlong pari na dadalaw
at ang bawat isa’y
may ihahandog na dasal pang-patay

bagong taon kala’y bagong-buhay
humingi ng asylum du’n kay Uncle Sam
ako ay nagsikap upang di makita
ginawa ko para kay ma’am!

ayaw ko talagang umawit
balak ko lang ay tumahimik
kalusuga’y naiipit
kapag namatay, bagsak ko’y di sa langit

St. Luke’s pa naman may kamahalan
kaya inyong sundin `tong gintong aral
kung mabubuking kayo
sa probinsya magtago,
`wag nang mangibang-bayan!

Advertisements