Teresa Alegado, President of Confederation of Grains Retailers Association, said, “When it’s the businessmen doing the hoarding, when the price they wanted is reached, they can unload their stocks and make it available to consumers again. But when it’s the consumers doing the hoarding, there is no way that they would return the stocks,”

Aling Ines, sidewalk vendor, reacts, “Ay, tanga! Siyempre, ang simpleng tao, sinasaing at kinakain ang bigas. Ang mga malalaking negosyante, hino-hoard at pinagtutubuan ang bigas. Paano namin ibabalik sa palengke ang kinain na naming kanin, aber?

SAPUL!